”Ett stort steg mot ett fossilfritt Sverige”

SSAB arbetar kontinuerligt med att minska våra koldioxidutsläpp och i dag har vi faktiskt en av världens mest koldioxideffektiva processer för att tillverka stål från järnmalm.

Men för att minska utsläppen ytterligare finns endast små möjligheter med rådande teknik. För att hitta en lösning för att helt komma bort från rotorsaken till koldioxidutsläppen har SSAB, LKAB och Vattenfall tagit initiativet till en fossilfri stålindustri, HYBRIT.

Idén är att undersöka om man kan använda vätgas som reduktionsmedel i stället för kol och koks, vilket då skulle ge järn och vatten som biprodukt. Om vi lyckas skulle det vara ett stort steg till att göra Sverige fossilfritt 2045.

Vår största utmaning har varit att hitta en fungerande process för att använda 100 procent vätgas i industriell skala. Nästa utmaning har varit att producera vätgas på ett energieffektivt sätt så att det blir ekonomiskt försvarbart.

År 2050 kommer 50 procent av den globala efterfrågan på stål fortfarande behöva komma från järnmalm och stål är dessutom kritiskt för uppbyggnad av samhällen och infrastruktur. Samtidigt måste koldioxidutsläppen minska om vi ska kunna leva upp till Parisavtalet och nå målet om ett Fossilfritt Sverige 2045.

Det vi på SSAB annars gör för hållbarheten är att hjälpa kunder att uppgradera till mer höghållfasta stål och öka livslängden genom slitstarka stål, förbättra material och energieffektivitet i den egna processen och optimera återvinningen av stål.

På så vis följer vi vårt mål och vår vision: en starkare, lättare och mer hållbar värld.”

Berättat för Erik Bredhe
Foto Henrik Mill