”Tekniska lösningar som underlättar vardagen”

Förra hösten drog vi och Vinnova igång ett projekt som vi kallar Verklighetslabb. Det handlar om att implementera olika välfärdstekniska lösningar i gruppbostäder, inom personlig assistens, dagligverksamhet och till viss del inom socialpsykiatrin.

Fokus var framförallt på smartphones och ipads, men även på hjälpmedel som touchkontakter och rörelsesensorer – tekniska lösningar som har potential att underlätta vardagen för många av våra brukare.

Den här typen av hjälpmedel är lätt att köpa in, men det är en annan sak att se till att de används. Därför arbetar vi mycket med inspiration och är ute och handleder både personal och brukare för att de verkligen ska våga prova alla de bra hjälpmedel som finns.

Det är också viktigt att hjälpmedlen ute i verksamheten fungerar, liksom infrastrukturen för support och uppkoppling om vi ska förlita oss på dem som hjälpmedel.

I dag erbjuder vi våra brukare ett tekniskt stöd med lösningar som gör att de självständigt kan klara sig i vardagen. På det sättet hoppas vi kunna bygga upp livskvalitet och ett hållbart liv åt våra brukare.

När hjälpmedlen används innebär de även en kostnadseffektivitet för oss på kommunen. Tack vare vår kunskap om vad våra brukare behöver för hjälp vet vi också vilka hjälpmedel och system de behöver. Och som tur är kan vi samarbeta med olika instanser som kan hjälpa oss att utveckla dem.

Tillsammans kan vi hitta hållbara och långsiktiga lösningar så att människor kan leva ett självständigt liv.”

Berättat för Erik Bredhe
Foto Henrik Mill